Holdem brewery d.o.o. za proizvodnju piva

Sjedište: Donjostupnička 101, 10255 Gornji Stupnik
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
OIB: 06560317917
MBS: 080937113
Uprava: Dinko Šego, direktor, Mihajlo Krajić direktor, Marko Nerić, direktor
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

 

Kontakt:

info@holdembrewery.hr

prodaja@holdembrewery.hr

Josip Gagula: 098/514-587
Mihajlo Krajić 098/903-6716
Dinko Šego 092/330-1181
Marko Nerić 099/6157-922